İşbu İnternet Sitesi Son Kullanıcı Sözleşmesi ("Son Kullanıcı Sözleşmesi"), AlepLaurel ile İnternet Sitesine giriş yapan müşteri ve/veya üye müşteri arasında, Site'nin kullanımına ilişkin olarak elektronik ortamda müşteri tarafından onay verildiği anda akdedilmiştir. İnternet sitesi. Müşteri, Son Kullanıcı Sözleşmesi'ni baştan sona okuduğunu, Sözleşme içeriğini eksiksiz olarak anladığını ve Site'ye giriş yaparak tüm hükümlerini onayladığını ve/veya üye olduğunu kabul ve beyan eder.

1. Tanımlar

AlepLaurel: MUNİR ZAKRİ-AlepLaurel Şahıs Şirketi - Vergi No: 9960873494

Site: www.aleplaurel.com bölge adından ve bu bölge adına tabi alt bölge adlarından oluşan ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan katma değerli hizmetlerin sunulduğu web sitesini belirtir.

Alıcı: AlepLaurel tarafından Uzaktan Satış Sözleşmesi hükümleri kapsamında Site'ye üye olan ve Üyeliği onaylanan ve Site üzerinden satışa sunulan malı satın alan Üyeleri belirtir.

İçerik: Site'de yayınlanan veya erişim sağlanan her türlü tasarım, logo, işaret, bilgi, dosya, resim, müzik, sayı ve diğer her türlü görsel, edebi ve işitsel imgeleri ifade eder.

Hizmet: AlepLaurel'in işbu sözleşme kapsamında Üyeler'e sunduğu ve içeriğinde AlepLaurel'in her zaman değişiklik yapma hakkına sahip olduğu hizmetleri belirtir.

kullanıcı: Site'ye çevrimiçi olarak erişen ve sunulan Hizmetlerden işbu Sözleşme'de belirtilen şartlar dahilinde yararlanan gerçek ve tüzel kişileri belirtir.

Ürün: Site tarafından satışı yapılan her türlü ürün ve/veya hizmeti belirtir.

2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, sitede sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve sorumluluklarının belirlenmesidir.

İşbu Sözleşme'nin kapsamı, Site'nin kullanımına, üyeliğe ve işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlere, işbu Sözleşme'nin kendisine ilişkin olarak AlepLaurel tarafından yapılan her türlü uyarı, yazı, açıklama gibi beyanlardır. ve ekleri. Üyeler, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, AlepLaurel'in Site dahilindeki kullanım, üyelik ve hizmetlere ilişkin yaptığı tüm beyanları da kabul etmiş olacaktır.

Üyeler, söz konusu beyannamelerde belirtilen her türlü hususa uygun hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3. Üyelik Koşulları

3.1. Site'nin ilgili bölümlerinden Üye olmak isteyen kişiler tarafından Site'ye Üye olmak için gerekli olan üyelik formlarının doldurulması ile üyelik tamamlanır; kimlik bilgilerinin girilmesi, üyelik için talep edilen her türlü bilginin doğruluğunun onaylanması; üyeliğin ücrete tabi olduğu durumlarda bedeli ödeyerek kayıt işlemlerinin yapılması ve kayıt işlemlerinin AlepLaurel tarafından onaylanması. Üyelik işlemleri tamamlanmayan kişiler bu Sözleşme'de belirtilen üyelik kalitesini alamazlar.

3.2. Siteye üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olmak ve site içerisinde üyeliğin daha önce askıya alınmamış veya iptal edilmemiş olması gerekmektedir. AlepLaurel tarafından bu sözleşmenin kapsamı.

Reşit olmayanlar ile temsil ve ilzama yetkisi olmayanlar tarafından başvurusu yapılan tüzel kişiler, üyeliği geçici olarak askıya alınanlar ve üyeliği iptal edilenler üyelik haklarından dahi yararlanamazlar. Site Üye kayıt işlemleri tamamlanmış ise.

4. Hak ve Sorumluluklar

4.1. Üyenin Hak ve Sorumlulukları

4.1.1. Üye, üyelik işlemlerini gerçekleştirirken, Hizmetler'den yararlanırken ve Hizmet'e ilişkin her türlü işlemi gerçekleştirirken işbu Sözleşme'de yer alan tüm hükümlere, belirtilen kurallara/beyannamelere uygun hareket edeceğini kabul eder. Üyelerin sitenin ilgili bölümlerinde yararlandıkları Hizmetler ile ilgili olarak yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu, burada yazılı tüm kural ve koşulları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul eder. 4.1.2. Üye, AlepLaurel'in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri uyarınca resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu hallerde, kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını kabul eder. resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talep edilmeyecektir. Ayrıca Üye'nin sitede yayınladığı ve hukuka başvuracağı materyallerle ilgili olarak üçüncü kişiler tarafından haklarının ihlal edildiğini ileri sürerek AlepLaurel'e başvurması veya kendisine bildirilmesi halinde, AlepLaurel, üyeler arasındaki ihtilaflarda taraflardan birinin hukuka başvurmak istediğini, AlepLaurel'in üyeye ait Üye Bilgilerini karşı taraf ile paylaşma hakkına sahiptir. 4.1.3. Üye, Üyelik Bilgilerinin güvenli bir şekilde korunmasından, bu bilgilerin sadece kendisi tarafından kullanılmasını sağlamaktan ve üçüncü şahıslardan saklanmasından sorumludur. Üye, bu konudaki hata ve ihmallerinden dolayı AlepLaurel'in, diğer üyelerin ve üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumludur. 4.1.4. Üyeler, site içerisinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgilerin internet üzerinden yayınlanmasının yürürlükteki mevzuat uyarınca hukuka aykırılık oluşturmayacağını beyan ve taahhüt eder. AlepLaurel, Üye tarafından doğrudan kendisine iletilen veya Site üzerinden kendisi tarafından sağlanan, değiştirilen veya yüklenen bilgilerin doğruluğunu araştırmak ve bu bilgilerin güvenilir, doğru ve yasal olduğunu temin veya taahhüt etmekle görevlendirilemez. Ayrıca bu bilgilerin hukuka aykırı, yanlış veya hatalı olması veya yayımlanması nedeniyle doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. 4.1.5. Üye, AlepLaurel'in yazılı izni olmaksızın bu Sözleşme'yi veya bu Sözleşme kapsamındaki hak ve sorumluluklarını tamamen veya kısmen üçüncü kişilere devredemez. 4.1.6. Hizmetlerden yararlanan ve Site'yi kullanan Üye, yalnızca yasal amaçlarla Site üzerinden işlem yapabilir. Üye'nin Site üzerinden gerçekleştirdiği tüm işlem ve işlemlerdeki hukuki ve cezai sorumluluk. Üye, Site içerisinde yer alan ve gerçeğe aykırılık teşkil edebilecek malları, resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt eder. AlepLaurel'e, diğer herhangi bir Üyeye ve/veya üçüncü şahıslara veya bu tür sonuçlara yol açabilecek ve bu maddede belirtilen içerikleri yüklemeyeceğine ve AlepLaurel ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğine ya bu eylemler yoluyla ya da başka yollarla. Üye, Site'de hukuka ve işbu sözleşme hükümlerine aykırı olarak gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle AlepLaurel'in, diğer Üyelerin ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan sorumlu olur. 4.1.7. Alıcılar da dahil olmak üzere Üyeler tarafından sağlanan hizmetlerden ve Site'de yayınlanan içeriklerden doğan tüm sorumluluklar ve üçüncü şahıslar kendilerine ait olup, AlepLaurel hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 4.1.8. Üye, HalepLaurel Üyelik Hesabı üzerinden yaptığı her türlü işlem ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, bu konuda herhangi bir def'i ve/veya itirazda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. gerçekleştirilen iş ve işlemleri yapmadığını ve/veya bu def'i veya itiraza istinaden sorumluluklarını yerine getirmekten kaçınmayacağını beyan eder.

4.2. Rights And Responsibilities of AlepLaurel

4.2.1. AlepLaurel has the right to always change Services and Contents that are presented on the Site, to close the information and content that the Members uploaded to the system to the access of the third parties including all the Users and Buyers and to erase them.

AlepLaurel can use this right without making any notification. The members have to immediately carry out the amendments and/or corrections that AlepLaurel requested. AlepLaurel, when necessary, can carry out the amendments and/or corrections by itself.

The legal and criminal responsibilities of the losses that can arise by reason of the fact that the amendments and/or corrections requested by AlepLaurel are not carried out by the Members on time belong completely to the Members.

4.2.2. If a link is given by the Members or only for the reason of reference convenience by AlepLaurel, this cannot be interpreted as the link is given by AlepLaurel for the purpose of supporting the internet sites to which those given links are directed or cannot be acknowledged as any declaration or warranty is given by AlepLaurel directed to the internet site in question or its content. AlepLaurel does not accept any responsibility with regard to the sites, files, and contents that are accessed in this way.

4.2.3. AlepLaurel has the right to always check the messages and contents that are against the operation of the Site, law, rights of the others, terms of the agreements, and to the public decency and to cancel them from access. AlepLaurel can cancel the membership of the Member who makes the entrance of such content and message without making any notifications.

5. Gizlilik Politikaları

AlepLaurel, Sitede yer alan Üyeler ile ilgili bilgileri işbu Sözleşme ve Sözleşme kapsamında kullanabilir. Gizlilik Politikası, bu Anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır. AlepLaurel, Üyelere ait özel bilgileri sadece Gizlilik Politikası'nda belirtilen şartlar dahilinde kullanabilir ve üçüncü kişilerle paylaşabilir.

6. Fikri Mülkiyet Hakları

Site içerisinde erişilen ve Üyeler tarafından yasal olarak sağlanan bilgiler ve bu sitenin tüm unsurları (AlepLaurel veri tabanı, AlepLaurel arayüzü, mal, metin, resim, HTML kodu ve diğer kodlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) (tamamen AlepLaurel'in telif hakkına tabi eserleri olarak anılacaktır) AlepLaurel'e aittir ve/veya AlepLaurel tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Üyeler, AlepLaurel'in telif hakkına tabi mal, hizmet, bilgi ve eserleri yeniden satma, işleme, paylaşma, dağıtma ve sergileme hakkına sahip değildir.

Üyeler, işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde ve AlepLaurel'in izin verdiği haller dışında, AlepLaurel'in telif haklarına tabi olan malları ve eserleri çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya AlepLaurel'den türetilen eserleri üretemez veya hazırlayamaz. bunlar.

İşbu Sözleşme hükümleri dahilinde ve AlepLaurel tarafından yetki verilmeyen durumlarda, AlepLaurel, mal, hizmet, bilgi, telif hakkına tabi eserler, ticari markalar, ticari görünüm veya diğer mülkiyet ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutar.

7. Sözleşme Değişiklikleri

AlepLaurel, işbu Sözleşmeyi uygun gördüğü herhangi bir zamanda, tek taraflı ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak Sitede ilan etmek suretiyle değiştirebilir.

İşbu Sözleşme'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte yürürlüğe girecek olup, geri kalan hükümler, sonuçları ve etkileri bakımından yürürlükte kalacak ve yürürlükte kalmaya devam edecektir.

İşbu Sözleşme, Üye'nin tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

8. Mücbir Sebep

Kanunen mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, AlepLaurel işbu Sözleşme ile taahhüt ettiği edimlerden herhangi birini ifa etmemekten veya ifa etmemekten veya ifa etmemekten veya geç ifa etmekten sorumlu değildir.

Bu ve bunun gibi durumlar gecikme, eksik ifa veya ifa etmeme veya temerrüt olarak kabul edilmeyecek veya bu durumlar için AlepLaurel'den herhangi bir ad altında tazminat talep edilmeyecektir.

Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, iş kesintisi, iletişim dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kaçınılmaz olan, HalepLaurel'in gerekli özeni göstermesine rağmen engelleyemediği ve ilgili tarafın makul kontrolü dışında gelişen olaylar olarak yorumlanacaktır. sorunlar, internet ve altyapı arızaları, sistemle ilgili restorasyon ve yenileme çalışmaları ve bu nedenle oluşabilecek arızalar, elektrik kesintisi ve olumsuz hava koşulları.

9. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmeden doğan hukuki ilişkilerin yürütülmesi, yorumlanması ve idaresinde yabancılık unsuru bulunması halinde Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır.

Bu sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

​İşbu Sözleşme, Üye'nin elektronik onayı ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.